Oxenstiernska huset – Juridicum

Oxenstiernska huset ligger mitt emot Uppsala domkyrka vid Riddartorget i Uppsala. Huset stod färdigt år 1664 och var en av stadens fåtaliga stenbyggnader vid den tiden.

År 1708 köpte Uppsala universitetet huset för att inrätta Sveriges första akademiska sjukhus, Nosocomium Academicum.

Idag finns juridiska institutionen i huset som numera ofta kallas Juridicum.

Den senaste stora ombyggnaden av Juridicum var färdigställd till årsskiftet 1981-1982. Sedan juridiska biblioteket flyttade under 1990-talet har denna del av huset byggts om för att öka antalet studielokaler och arbetsrum.