Viktiga årtal

Den 2 juli 1477 undertecknas Uppsala universitets privilegiebrev.
1600 Universitetets första kända filosofiska promotion.
1663 Studentnationerna legaliseras av konsistoriet.
1741 Carl von Linné blir professor i medicin.
1893 Alfred Nobel blir hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Läs om fler viktiga årtal i Uppsala universitets historia.

Historiska uppsalaprofiler

Dagens utvecklingsarbete inom forskning och utbildning bygger på kunskapstraditioner med djupa historiska rötter. Här är några av de historiska uppsalaprofilerna:

Tidigare rektorer

Rektorer genom tiderna – Rektorslängd

Se intervjuer med några av våra tidigare rektorer vid Uppsala universitet; Martin H:son Holmdahl, Stig Strömholm, Bo Sundqvist och Anders Hallberg.

Se på intervjuerna

Historiska kulturmiljöer

Uppsala är en stad rik på historiska kulturmiljöer. Många av dessa har anknytning till Uppsala universitet.

Universitetets många anrika byggnader används än idag som undervisningslokaler, mötesplatser och arbetsplatser. Det är en  levande miljö där det gamla bryts mot det nya.