Den 2 juli 1477

Uppsala universitets privilegiebrev undertecknas.

Till en början bestod undervisningen främst av föreläsningar i filosofi, juridik och teologi. Någon teknisk eller naturvetenskaplig utbildning fanns inte. Teologiska fakulteten var länge universitetets kraftcentrum.

1600

Universitetets första kända filosofiska promotion.

Under den högtidliga promotionsakten i universitetshusets aula får de nya doktorerna ta emot hederstecken: hatt eller lagerkrans samt diplom. Som doktorer har de även rätt att använda det tredje tecknet: ringen. 

1663

Studentnationerna legaliseras av konsistoriet.

Uppsala har 13 studentnationer. Nationsverksamheten bedrivs av studenterna själva. 

1741

Carl von Linné blir professor i medicin.

Ett skäl till att Linnés arbeten fick genomslag var hans förmåga att skapa nätverk, ha goda kontakter och skaffa sig välgörare. 

1893

 Alfred Nobel blir hedersdoktor vid Uppsala universitet.

1893 firade universitetet 300-årsminnet av sitt återupprättande i samband med Uppsala möte. I samband med firandet utnämndes Alfred Nobel till hedersdoktor vid Uppsala universitet. 

 • Uppsala universitet grundas

  Den 2 juli 1477

  Uppsala universitets privilegiebrev undertecknas.

  Till en början bestod undervisningen främst av föreläsningar i filosofi, juridik och teologi. Någon teknisk eller naturvetenskaplig utbildning fanns inte. Teologiska fakulteten var länge universitetets kraftcentrum.

  Universitetets första student

 • Första promotionen

  1600

  Universitetets första kända filosofiska promotion.

  Under den högtidliga promotionsakten i universitetshusets aula får de nya doktorerna ta emot hederstecken: hatt eller lagerkrans samt diplom. Som doktorer har de även rätt att använda det tredje tecknet: ringen. 

  Promotion vid Uppsala universitet  – så går det till

 • Studentnationer legaliseras

  1663

  Studentnationerna legaliseras av konsistoriet.

  Uppsala har 13 studentnationer. Nationsverksamheten bedrivs av studenterna själva. 

  Uppsalas studentnationer

 • Linné blir professor

  1741

  Carl von Linné blir professor i medicin.

  Ett skäl till att Linnés arbeten fick genomslag var hans förmåga att skapa nätverk, ha goda kontakter och skaffa sig välgörare. 

  Carl von Linnés levnadsbeskrivning

 • Alfred Nobel blir hedersdoktor

  1893

   Alfred Nobel blir hedersdoktor vid Uppsala universitet.

  1893 firade universitetet 300-årsminnet av sitt återupprättande i samband med Uppsala möte. I samband med firandet utnämndes Alfred Nobel till hedersdoktor vid Uppsala universitet. 

  Fler viktiga årtal i universitetets historia

Senast uppdaterad: 2021-09-16