Hållbar utveckling vid Uppsala universitet

Uppsala universitet vill ta en ledande roll på vägen mot ett mer hållbart samhälle. Den utbildning och forskning vi bedriver omsätts i nya kunskaper, bättre teknik, utvecklad samhällsorganisation och förändrade beteendemönster. Universitetet ska också i sin egen verksamhet bidra till en hållbar utveckling. Det innebär att universitetet ska vara ett föredöme avseende hanteringen av ändliga resurser och aktivt arbeta med sin egen klimatpåverkande verksamhet.

Stycket ovan är hämtat ur universitetets Mål och strategier

Enheter vid universitetet som jobbar särskilt med hållbarhetsfrågor

Universitetet medverkar i Uppsala klimatprotokoll

Uppsala universitet är en aktiv medlem i Uppsala klimatprotokoll, där företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar samverkar för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

Uppsala klimatprotokolls webbplats

HANDLINGSPLAN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 2019–2021

Uppsala universitets handlingsplan för hållbar utveckling 2019-2021 syftar till att inom universitetet och i samarbeten med externa aktörer stimulera engagemang, initiativ och nytänkande inom hållbarhetsområdet. Handlingsplanen ska bidra till ökad kunskap och medvetenhet om utmaningarna inom hållbarhetsområdet och att stimulera till ett ansvarstagande på alla nivåer inom universitetet. 

Tre forskare inom hållbar utveckling

Ulrika Persson-FischierUlrika Persson-Fischier

Ulrika Persson-Fischier arbetar vid institutionen för industriell teknik och forskar om hållbarhet, besöksnäring, entreprenörskap och kultur. Hon ingår i forskningsprogrammet hållbara besök vid Campus Gotland och forskar om besöksnäring och hållbarhet inom projektet Case Gotland.

Läs hela intervjun med Ulrika Persson-Fischier

Mats MålqvistMats Målqvist

Mats Målqvist är professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och forskar med inriktning mot hälsosystem, implementeringsforskning och jämlik hälsa.

Läs hela intervjun med Mats Målqvist

Marika EdoffMarika Edoff

Marika Edoff är professor i fasta tillståndets elektronik vid institutionen för teknikvetenskaper, där hon leder en forskargrupp inom tunnfilmssolceller.

Läs hela intervjun med Marika Edoff

Kontakta rektorsrådet för hållbarhetsfrågor

Har du frågor om universitetets arbete för hållbar utveckling eller Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI), kontakta Anna Rutgersson, rektorsråd för hållbarhetsfrågor.

Rektorsrådet är ordförande i Hållbarhetsrådet som består av representanter från universitetets olika delar av verksamheten. 

Hållbarhetsråd

Hållbarhetsrådet ska, i likhet med rektorsrådet för hållbar utveckling, vara rådgivande till rektor och ett stöd i beredningen av universitetsövergripande hållbarhetsfrågor. 

Ledamöter

Anna Rutgersson, ordförande och rektorsråd för hållbar utveckling
Eva Pålsgård, områdeskansliet för teknik och naturvetenskap
Mikael Jonsson, institutionen för teknikvetenskaper
Mattias Dahlberg, juridiska institutionen
Anneli Ekblom, institutionen för arkeologi och antik historia
Christina Wedén, institutionen för läkemedelskemi
Karl Michaëlsson, institutionen för kirurgiska vetenskaper
Karolina Kjellberg, miljöchef
Måns Östring, kanslichef vid områdeskansliet för teknik och naturvetenskap
Olivia Andersson, studentrepresentant

Hållbarhetsrådets uppdrag (pdf)

Universitetets roll i FN:s globala hålbarhetsmål

År 2015 förändrade universitetet sin syn på arbete med hållbar utveckling och antog en ny strategi som förtydligade sättet att implementera, hantera och granska universitetets roll i FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Läs om Agenda 2030 på regeringens webbplats

Senast uppdaterad: 2021-05-03