Hållbar utveckling vid Uppsala universitet

För en värld där kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, hållbar energiförsörjning, ekonomiskt välstånd, social trygghet, fred och rättvisa, krävs kunskap. Stora förhoppningar ställs på universiteten.

Stycket ovan är hämtat ur förordet till Uppsala universitets Mål och strategier. Universitetets arbete med hållbar utveckling konkretiseras vidare i dokumenten Program för hållbar utveckling och Handlingsplan för hållbar utveckling 2016–2018 som du hittar här nedanför.

Enheter vid universitetet som arbetar särskilt med hållbarhetsfrågor

Uppsala universitet är en aktiv medlem i Uppsala klimatprotokoll, där företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar samverkar för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

Tre forskare inom hållbar utveckling

Ulrika Persson-FischierUlrika Persson-Fischier

Ulrika Persson-Fischier arbetar vid institutionen för industriell teknik och forskar om hållbarhet, besöksnäring, entreprenörskap och kultur. Hon ingår i forskningsprogrammet hållbara besök vid Campus Gotland och forskar om besöksnäring och hållbarhet inom projektet Case Gotland.

Läs hela intervjun med Ulrika Persson-Fischier

Mats MålqvistMats Målqvist

Mats Målqvist är professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och forskar med inriktning mot hälsosystem, implementeringsforskning och jämlik hälsa.

Läs hela intervjun med Mats Målqvist

Marika EdoffMarika Edoff

Marika Edoff är professor i fasta tillståndets elektronik vid institutionen för teknikvetenskaper, där hon leder en forskargrupp inom tunnfilmssolceller.

Läs hela intervjun med Marika Edoff

Kontakt

Har du frågor om universitetets arbete för hållbar utveckling eller UUSI, kontakta Anna Rutgersson, rektorsråd för hållbarhetsfrågor.

Råd för hållbar utveckling

Anna Rutgersson, ordförande
Eva Pålsgård, områdeskansliet för teknik och naturvetenskap
Mikael Jonsson, institutionen för teknikvetenskaper
Mattias Dahlberg, juridiska institutionen
Anneli Ekblom, institutionen för arkeologi och antik historia
Christina Wedén, institutionen för läkemedelskemi
Karl Michaëlsson, institutionen för kirurgiska vetenskaper
Karolina Kjellberg, miljöchef
Måns Östring, kanslichef vid områdeskansliet för teknik och naturvetenskap
Olivia Andersson, studentrepresentant