Campus vid Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet finns det tolv campusområden med forskning och undervisning inom ett brett spektrum av ämnen.