Studentspex

Studentspex har spelats vid studentnationerna i Uppsala sedan mitten på 1800-talet. De äldsta spexen i Uppsala har troligen spelats på Stockholms nation men det äldsta som finns bevarat är Kärlek och död eller Mohrens sista suck, som uruppfördes på Södermanlands-Nerikes nation 1865.

Studentspex på Smålands nation i början av 1900-talet.Akilles på Skyros: Studentspex på Smålands nation i början av 1900-talet. (Bild: Uppsala universitetsbibliotek)

Uppsalaspex är parodiska pjäser med rimmad dialog, ofta med historiska motiv och inslag av sång och musik. De skiljer sig från Lundaspexen där dialogen inte är rimmad. En ytterligare skillnad är att Uppsalaspexen ofta låter publiken påverka föreställningen genom kommandon som skanderas. Till exempel kan publiken begära ”omstart” efter ett replikskifte som då ska levereras i en ny version.

Studentnationer
Uppsala har genom sina 13 nationer Sveriges främsta studentliv. Bli medlem och få tillgång till pubar, lunchserveringar, bibliotek, baler, klubbar, teater-, musik- och idrottsverksamhet. Nationerna bildades på 1600-talet och har sedan dess fungerat som ett andra hem för studenter. Här kan du ta en kopp kaffe och läsa hembygdens tidningar, studera, låna böcker i nationsbiblioteken eller spela och sjunga i någon av alla körer och orkestrar. Eller varför inte vara med i nationens spex…

Läs mer om studentnationerna i Uppsala