Doktorspromotion

Doktorspromotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Den hålls två gånger varje år: vinterpromotionen i slutet av januari och vårpromotionen i månadsskiftet maj/juni. Uppsalaborna märker av dagen då det skjuts salut med kanon både på morgonen och under själva promotionsakten.

Doktorspromotion

Den första doktorspromotionen vid Uppsala universitet ägde rum år 1600. Under den högtidliga promotionsakten i universitetshusets aula får de nya doktorerna ta emot hederstecken: hatt eller lagerkrans samt diplom. Som doktorer har de även rätt att använda det tredje tecknet: ringen. De som blivit doktorer för femtio år sedan inbjuds till vårpromotionen som s k jubeldoktorer. Vid vinterpromotionen hyllas också hedersdoktorerna. Hedersdoktorer får ta emot alla de tre hederstecknen: hatt eller lagerkrans, diplom och ring.

Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott. Nära 700 personer brukar delta i promotionsmiddagen – de nya doktorerna och jubel- och hedersdoktorerna med anhöriga, inbjudna hedersgäster, lärare och andra anställda.

Se videoklipp från tidigare promotioner

Kommande doktorspromotioner:

  • 29 maj 2020
  • 29 januari 2021
  • 28 maj 2021

Anmälan till doktorspromotionen

Har du disputerat vid Uppsala universitet och med godkänt resultat fullgjort alla de ”läskurser” och andra motsvarande prestationer som krävs för doktorsexamen? Vill du bli promoverad? För doktorer efter avlagda prov öppnar anmälan för vårpromotionen den 1 mars och för vinterpromotionen den 1 oktober. Sista anmälningsdag för vårpromotionen är den 1 april och för vinterpromotionen den 1 november.

Anmäl dig här

Kontakt

Vid frågor om doktorspromotionen konsultera gärna vår FAQ-sida eller kontakta doktorspromotion@uadm.uu.se

Kortfattat promotionslexikon

Absens betyder frånvarande. Vissa jubeldoktorer har inte möjlighet att deltaga i promotionsakten men promoveras ändå, i sin frånvaro.

Diplomet, ursprungligen en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade, utdelas numera till samtliga promovendi. Det är alltid avfattat på latin, hoprullat och försett med sigill, inneslutet i en svarvad trädosa med ett band i vederbörande fakultets färger.

Doktor efter avlagda prov är den officiella svenska termen för det latinska doctor iuvenis, pl doctores iuvenes som också ofta används.

Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. Den är svart och veckad. Teologisk hatt har svart rosett. Vid de övriga fakulteterna har den guldspänne, innefattande fakultetens symbol. Hatten utdelas vid promotion inom de så kallade högre fakulteterna, det vill säga de teologiska, juridiska, medicinska och farmaceutiska.

Hedersdoktoratet eller doktoratet honoris causa är en värdighet, som fakulteterna utdelar till sådana personer som de särskilt vill hedra och knyta till sin forskningsgemenskap. Seden har sitt ursprung 1839, då den förste hedersmagistern, som det då hette, promoverades i Uppsala

Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Uppsala universitet. De första jubeldoktorerna promoverades inom medicinska fakulteten år 1804.

Katedern kallas i promotionssammanhang parnassen, eftersom den inte bara är en talarstol utan också symboliserar det grekiska gudaberget. När en promoverad av promotor förs över parnassen, vill det ge uttryck åt att han/hon från och med nu ges rättighet att meddela akademisk undervisning.

Flera gamla akademiska symboler används vid de akademiska högtiderna.

Klockringningen börjar kl. 7.00 och varar tio minuter de dagar då doktorspromotion (två ggr/år) äger rum.

Lagerkransen. Lagern var Apollos träd. Kransen utdelas av promotorerna inom de filosofiska fakulteterna. Seden att lagerkröna promovendi förekommer endast i Sverige och Finland. Förr plockades alla blad och kvistar till kransarna från Linnés 250 år gamla lagerträd i Botaniska trädgården. Traditionen fick tyvärr lov att brytas 1983 då de gamla träden inte längre orkade med att lämna blad till en ständigt växande skara doktorer. Än idag får dock hedersdoktorerna linnéblad i sina kransar. Läs mer om Linnés lagerträd

Promotor är den som promoverar; han/hon utses av vederbörande fakultet och skall vara professor samt själv doktor.

Promovendus/a kallas den som skall promoveras, pl promovendi; promotus/a benämns den som är promoverad.

Promotionsspråket är antingen svenska eller latin, vilket promotor själv väljer.

Promotionsvägrare kallas den som förklarar sig icke vilja deltaga i promotionen. Han/hon upptas inte i promotionsskrifterna. Akten är helt frivillig.

Ringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen; de olika fakulteterna har skilda symboler, som pryder den. Vid ceremonin utdelas den endast till hedersdoktorerna; doktorer efter avlagda prov får själva avgöra om de vill skaffa ring eller ej.

Saluten sker enligt följande: För promotor och jubeldoktor dubbelskott, för hedersdoktorer enkelskott. Sedan doktorer efter avlagda prov inom en fakultet promoverats, saluteras de sammanlagt med tre skott.

Klädsel vid professorsinstallationen

Akten i aulan

De nya professorerna bär högtidsdräkt – frack med vit fluga och svart väst alternativt hellång klänning. I Uppsala är det inte obligatoriskt med svart klänning. De som bär national-/folkdräkt skall denna vara i högtidsutformning.

Deltagare i processionen bär högtidsdräkt: frack med vit fluga och svart väst alternativt hellång klänning med dekorationer (stora).

För åhörare som inte deltar i processionen är klädseln valfri.

Banketten

Högtidsdräkt för samtliga men vit väst till fracken.