Professorsinstallation

Professorsinstallationen i universitetsaulan

Högtidlig tradition med rötter i medeltiden

Professorsinstallationen i Uppsala är en offentlig högtid då nya professorer installeras i sina ämbeten av rektor och håller sina installationsföreläsningar. Professorsinstallationerna vid Uppsala universitet har sitt ursprung i det medeltida lärosätet.

Själva termen ”installation” kommer från ritualen för att införa en nyutnämnd kanik (domkyrkopräst) till hans plats i korstolen (lat. stallum). På samma sätt har universitetets rektor symboliskt installerat professorer genom att högtidligt föra in dem i procession till katedern och låta dem hålla en föreläsning. Denna högtidlighet är dokumenterad från december 1625 och har sedan obrutet hållits vid Uppsala universitet. Men tradition innebär också förnyelse. Sedan några år installeras alla på senare tid anställda professorer vid en och samma högtid i Universitetshuset.

Samtliga nya professorer håller sina installationsföreläsningar fakultetsvis under installationsveckan. Den högtidliga akten utgör höjdpunkten på denna fest för vetenskapen. Flera gamla akademiska symboler används vid de akademiska högtiderna.

Utöver doktorspromotionerna är professorsinstallationerna den tradition som förekommer vid samtliga svenska universitet och de forskningsbärande högskolorna. Medan promotionerna har sin anknytning till de enskilda fakulteterna med en särskild promotor som agerande, är installationen en högtid som är gemensam för hela universitetet.

Har du frågor om professorsinstallationen?

Kontakta Akademiska fester

Lyssna på installationsföreläsningarna

Se den högtidliga professorsinstallationen i universitetsaulan 2009.

Klädsel vid professorsinstallationen

Akten i aulan

De nya professorerna bär högtidsdräkt – frack med vit fluga och svart väst alternativt hellång klänning. I Uppsala är det inte obligatoriskt med svart klänning. De som bär national-/folkdräkt skall denna vara i högtidsutformning.

Deltagare i processionen bär högtidsdräkt: frack med vit fluga och svart väst alternativt hellång klänning med dekorationer (stora).

För åhörare som inte deltar i processionen är klädseln valfri.

Banketten

Högtidsdräkt för samtliga men vit väst till fracken.