Årets Uppsalastudent

Priset till Årets Uppsalastudent har instiftats inom Anders Walls stiftelse och delades ut för första gången år 2000.

Stipendiet tilldelas en student som har:

 • utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Uppsala universitet,
 • deltagit i kår och/eller nationsliv,
 • eller gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter,
 • alternativt utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övriga verksamhet.

Den nominerade skall ha goda studieresultat och fullgjort en stor del av sina studier men inte avslutat sin grundutbildning.

Alla med anknytning till universitetet såväl organisationer som enskilda får nominera kandidater till priset. Det kan vara till exempel enskilda studenter och lärare, alumner vid Uppsala universitet, studentnationer, fakultetsnämnder, institutioner, andra föreningar och sammanslutningar.

Nomineringen ska innehålla följande uppgifter:

 • Information om dig som nominerar:
  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-post
  • Mobiltelefonnummer
 • Information om den du nominerar:
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Födelsedatum, åååå-mm-dd 
  • E-post 
  • Mobiltelefonnummer
  • Ange program eller kurs för innevarande termin som den nominerade studerar

Om du vill åberopa meriter inom nations-, kår- och/eller föreningslivet för den nominerade bör du ange tidsperiod för uppdragen, uppdragens karaktär och titel, samt om den nominerade i fråga har gjort något utöver det vanliga för att främja och utveckla verksamheten.

Skicka in din nominering till nominera@uadm.uu.se senast den 21 september 2020

Läs nyhetsartiklar om pristagarna

Pristagare:

 • 2019: Carl Johan Casten Carlberg
 • 2018: Emma Tysk
 • 2017: Fredrik Pettersson
 • 2016: Ali Mohammadi
 • 2015: Erik Englund
 • 2014: Vanja Eriksson
 • 2013: Kajsa Asplund
 • 2012: Johan Gärdebo
 • 2011: Johan Bengtsson
 • 2010: Hoa Ly
 • 2009: Rebecca Andersson
 • 2008: Niklas Elofsson
 • 2007: Johan Lundin
 • 2006: Martin Svensson
 • 2005: Pär Höglund
 • 2004: Lisa Davidsson
 • 2003: Mina Anger
 • 2002: Mikael Åberg
 • 2001: Lovisa Malmberg
 • 2000: Sandra Friberg