Flogstavrålet

Exakt när studenterna i studentområdet Flogsta började vråla ut sin ångest i den sena Uppsalakvällen är inte klarlagt. Vissa källor talar om att det med säkerhet förekom redan på 1970-talet, andra att det tillkom under tentamensperioder på 80-talet.

Säkert är dock att skriket utförs klockan 22.00 varje kväll i Flogsta på Sernanders väg i höghusens fönster av studenter som känner behov av att lätta på trycket.

Exakt på klockslaget 22 slås fönstren upp och vrålen börjar. Decibelmätningar har utförts, filmer och ljudupptagningar har gjorts. Flogstavrålet har blivit en tradition, en attraktion och en välbehövlig ventil för alla de som ibland känner att ett ångestvrål kan vara välgörande för att hantera stress och krav i studentlivet.

Se filmklipp om Flogstavrålet på YouTube