Kanonsalut och klockringning

Kanonsalut vid promotionshögtiden

Kanonsaluten vid promotionshögtiderna är belagd sedan början av 1800-talet men salutskjutning var vanligt långt tidigare vid stora högtider, för att hedra uppsatta personer osv. och kan alltså ha förekommit också i anslutning till promotioner tidigare.

Saluten skjuts dels på morgonen från slottet, vid norra tornet, klockan 07.00. Då är det en serie skott som sammanlagt talar om antalet deltagande fakulteter, jubeldoktorer och hedersdoktorer vid dagens högtid. Dels skjuts salut i grupper om skott (enkelt, två eller tre) som beledsagar moment i promotionsceremonin. Vid denna salut är batteriet uppställt vid universitetshusets södra gavel och skotten kommer i oregelbundna intervaller mellan cirka klockan 12.50 och 15.00.
(Foto: Mats Hellmark)

Klockringning i Domkyrkan

Klockringningen i Domkyrkan vid större akademiska högtider i Uppsala är en urgammal sed som påminner om den gamla och nära förbindelsen mellan kyrka och universitet. Kanonsaluten vid promotionshögtiderna har funnits sedan början av 1800-talet.

Klockringningarna i Domkyrkan vid de akademisk högtiderna görs med Storan, Sveriges största klocka på sju ton. Ringningen börjar kl. 8.00 och varar tio minuter de dagar då doktorspromotion eller professorsinstallation äger rum. Redan på 1600-talet ringde man kl. 8 på promotionsdagens morgon. Ringningen beledsagade då processionen till ceremonin, vare sig denna hölls i akademins lokaler eller i kyrkan.

Efter den stora branden 1702 var det universitetets studenter som hissade upp (den omgjutna) Storan till sin plats i norra domkyrkotornet. Som tack fick de för alltid rätten till fri begravningsringning med denna klocka.