Framgångsrik samverkan kring innovationer ger resultat

15 mars 2022

Med olika roller och spetskompetens arbetar de mot samma övergripande mål - att bidra i Uppsala universitets arbete att ta forskning vidare och nyttiggöra kunskap i samhället. Möt Gunilla Lundmark, vd UU Invest och Malin Graffner Nordberg, chef för UU Innovation, när de tillsammans summerar året som gått, berättar om samarbetet och sina planer och förhoppningar för 2022.

Att kort beskriva hur UU Innovation och UU Invest arbetar ihop är nästan omöjligt. Men samarbetet är avgörande och rollerna tydliga.

UU Invest är universitetets holdingbolag med uppgift att investera i idéer, projekt och bolag som bygger på forskning och kunskap genererade vid Uppsala universitet. UU Innovations roll är att inspirera och visa vägar framåt för forskare och studenter som vill omsätta sina forskningsresultat och idéer till användbara lösningar, och att erbjuda praktiskt stöd för att utvärdera och utveckla idéernas bärkraft. Där potentialen finns - möts de båda aktörerna ibland i gemensamma projekt. Och när sedan idéerna tar fart är UU Invest ofta första investerare i de bolag som skapas.

Ett resultatrikt år för UU Innovation

När Malin Graffner Nordberg tar en titt i backspegeln och summerar 2021 gör hon det med orden "fantastiskt" och "spännande".

– 2021 har varit ett fantastiskt år. Vårt arbete har gett positiva och spännande resultat och vi har utvecklat både våra erbjudanden till forskare och studenter och gjort nya insatser för att nå ut. Extra roligt är de nya dialoger vi fått till stånd med forskningsledare på olika institutioner, som handlat om både nyttiggörande av forskningsresultat och hur obalansen i idéflödet kan minska. En dialog som skapat nyfikenhet, ökat våra kontaktytor, samt ökat inflödet av idéer under året, säger Malin Graffner Nordberg.

Fokus för henne och hennes team har också varit att väcka nyfikenhet och sänka trösklarna in till stödet. Nytt för året är exempelvis ett enkelt självtest som hjälper forskare att identifiera vad de skapar i sin forskning som har potential att kunna vara användbart även utanför den närmaste forskningsmiljön.

Framgång föder framgång

Att UU Innovations arbete har varit framgångsrikt, nått ut och skapat ökat intresse hos forskare och studenter att bidra till nya eller bättre lösningar på olika behov i samhället, skapar möjligheter för Gunilla Lundmark och medarbetarna på UU Invest att vässa sitt arbete – och som första investerare gå in i bolagen på väg mot marknaden.

– Ja, jag gläder mig verkligen åt UU Innovations fina arbete och ger en eloge till medarbetarnas insatser och fina kompetens, säger Gunilla Lundmark.

Investeringar i nya intressanta bolag

Även för UU Invest har 2021 varit ett framgångsrikt år med ett starkt positivt resultat. Strike Pharma, Disruptive Pharma , MM18 Medical och Rarity Bioscience är fyra nya bolag som adderats i portföljen.

– Eftersom vi arbetar i en ”evergreen-struktur” där avkastning på gjorda investeringar är grunden för kommande investeringar, ger det ett bra utgångsläge framåt med nya investeringar i de bolag som är på gång. Vi står tryggt och säkert. Under 2021 har vi gjort ett 20-tal investeringar och dubblerat vårt investeringskapital, säger Gunilla Lundmark.

– Vi har även ökat vårt arbete att nå ut till andra investerare för såväl för saminvesteringar som investeringar i senare faser. Under året har vi också startat arbetet för att berätta och kommunicera mer om vår verksamhet, våra bolag och framförallt om de forskare och studenter som startat bolag för att ta sin forskning vidare. Förhoppningen är att det ska inspirera fler att göra samma sak. Så uppmaning är – följ oss och låt dig inspireras av andras råd och erfarenhet.

Ökat intresse för portföljbolag från investerare

2021 har varit ett år där intresset att investera i tidiga bolag ökat och där tillgången på riskkapital ökat både hos affärsänglar och större investerare. Något som resulterat i ett större intresse för att investera i UU Invests portföljbolag. Det glädjer Gunilla Lundmark, som ser det som en kvalitetsstämpel som stärker universitetets holdingbolags attraktionskraft och ökar intresset att investera i bolagen.

Under året har UU Invest och Beijerstiftelsen även intensifierat sitt samarbete för att med start 2022 öka förutsättningarna att finansiera och kommersialisera nya forskningsidéer.

Projektbolaget - en möjlighet att låta idéer växa till bolag

Även om rollerna för UU Innovation och UU Invest är tydliga samarbetar man i några gemensamma projekt i UU Invests projektbolag Uppsala universitet Projekt AB. Här återfinns bolagen med de lovande idéerna som inte riktigt är mogna för bolagsbildande.

Samarbetet innebär en fin möjlighet för både UU Innovation och UU Invest att följa och stödja idéerna. Projekten ges tid att finslipa sin affärsidé och via erfarna konsulter testa sitt erbjudande, analysera målgrupp och marknad och inte minst bygga ett team med rätt kompetens. När tiden är mogen kan projekten sedan övergå i ett bolag som UU Invest eventuellt kan investera i. Två exempel på idéer som fått mogna är bolagen Strike Pharma och Rolling Optics, som UU Invest investerat i.

Viljan stor att öka insatserna 2022

Planerna för 2022 är på plats för Malin Graffner Nordberg och Gunilla Lundmark och arbetet igång. Som en röd tråd genom både UU Innovation och UU Invest arbete löper en stark vilja att öka insatserna för att nå fler forskare och studenter och med sina erbjudanden bidra till att fler vill ta sin forskning vidare till samhället.

Att det ena inte utesluter det andra är ett annat budskap båda står bakom. Att ta sin idé vidare, ta forskningen vidare till samhället innebär inte att tiden som forskare är över. Tvärtom. Det skapar nya intressanta möjligheter.

Lite mer konkret, vad vill ni se hända under 2022?

Malin Graffner Nordberg: Jag är spänd av förväntan inför året och hoppas kunna konstatera att vi verkligen hittat en form för att effektivt nå ut till nya forskare och studenter med vårt erbjudande. Vi har tagit fram en tydligare utflödesstrategi för de projekt vi stöttar som jag hoppas vi kan se positiva resultat från redan under 2022, bland annat ska vi arbeta tydligare med hållbarhetsfrågor, vikten av att ha ett team kring sitt projekt och av att vässa kommunikationen av projektet för att skapa ett större intresse för det. Mot den bakgrunden är min fasta förhoppning att vårt arbete ska leda till att UU Invest kan göra fler nyinvesteringar än vanligt under året.

Gunilla Lundmark: Under 2022 vill jag att vi dubblerar antalet nya investeringar. Jag vill öka antalet projekt som vi engagerar oss i och vill att vår verksamhet expanderar så att vi med hjälp av de investeringar vi redan gjort ökar avkastningen – för att kunna investera i fler bolag. Jag hoppas också att vi når ut till fler studenter än idag och att vi under året investerar i fler bolag som startas av studenter.

Elisabeth Löfqvist

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02