Nominera till nytt innovations- och entreprenörspris

1 mars 2022

Bild från trapphallen i Segerstedthuset.

Priset uppmärksammar personer som medverkat till att förverkliga universitetets innovationskraft.

Våren 2022 utses den första pristagaren av Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris, vilken hedras med ett pris om 500 000 kronor. Nomineringsperioden är öppen den 1–20 mars 2022. Alla är välkomna att nominera en eller flera kandidater till priset.

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris tilldelas en eller flera personer som på ett avgörande sätt bidragit till att framgångsrikt omsätta en upptäckt eller innovation, baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet, till framgångsrik kommersialisering eller implementering med betydande samhällsnytta.

Priset instiftades 2021 av Stiftelsen Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris vars ändamål är att synliggöra Uppsala universitets entreprenöriella kultur. Priset uppmärksammar personer som medverkat till att förverkliga universitetets innovationskraft och som bidragit till utvecklingen av vårt samhälle genom nyskapande lösningar som förverkligats i livskraftiga verksamheter.

Nomineringsperioden är öppen mellan den 1-20 mars 2022. Alla är välkomna att nominera en eller flera kandidater till priset. Självnominering accepteras.

Anna Liv Jonsson

Nominera till Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris

Pristagaren/pristagarna ska:

  • på ett avgörande sätt ha bidragit till att framgångsrikt omsätta en upptäckt eller innovation baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet, till framgångsrik kommersialisering eller implementering med betydande samhällsnytta.
  • genom sin entreprenörsgärning ha bidragit till ny livskraftig verksamhet och i närtid varit aktiv i dess tillväxt och framgång.
  • vara eller ha varit student, verksam som forskare eller anställd, eller på annat sätt ha en stark anknytning till Uppsala universitet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02