Drygt 60 000 vill läsa vid Uppsala universitet till våren

16 oktober 2020

Studenter utanför Universitetshuset i Uppsala

Antalet sökande till vårens utbildningar vid Uppsala universitet har ökat med 18 procent jämfört med förra året.

När anmälan till kurser och program våren 2021 stängde den 15 oktober hade totalt 60 497 sökt till utbildning vid Uppsala universitet. Av dessa sökte drygt 13 000 till utbildningar vid Campus Gotland. Uppsala universitet har flest antal sökande av alla svenska lärosäten och mest populärt är juristprogrammet.

Många vill läsa en högskoleutbildning till våren. Drygt 257 000 personer har anmält sig till program och kurser vårterminen 2021 – en ökning med 12 procent från förra året.

Flest sökande av Sveriges lärosäten har Uppsala universitet. Totalt antal sökande till Uppsala universitet vårterminen 2021 är 60 497 – en ökning med 18 procent jämfört med ansökningarna till våren 2020.

Här är de program vid Uppsala universitet som har flest antal sökande till våren 2021:

  1. Juristprogrammet
  2. Psykologprogrammet
  3. Läkarprogrammet
  4. Ekonomie kandidatprogrammet
  5. Sjuksköterskeprogrammet

Här kurserna på Campus Gotland med flest antal sökande till våren 2021:

  1. Ledarskap och coaching
  2. Grafisk design för webb
  3. Ledarskap och konflikthantering
  4. Projektledning
  5. 3D-modellering och visualisering med ZBrush

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31