Sex teknikföretag med koppling till Uppsala universitet på ny het lista

15 september 2020

Cristina Paun och Jacinto Sá vid företaget Peafowl Solar Power

Cristina Paun och Jacinto Sá vid Peafowl Solar Power, som är ett av sex Uppsalaföretag som är med på listan över de mest innovativa och lovande unga teknikföretagen för året.

Varje år listar tidningen Ny Teknik de 33 mest innovativa och lovande unga teknikföretagen för året. 300 nominerade bolag har granskats och i år finns sex Uppsalaföretag, med koppling till Uppsala universitet, med på heta listan. Det handlar om utveckling av solceller, nya batterier, grafenmaterial, tester för antibiotikakänslighet, utvinning av vatten ur luft och system för vattenkraftsgeneratorer.

Tidningen Ny Teknik har granskat 300 nominerade bolag och valt ut de 33 mest innovativa och lovande unga teknikbolagen i Sverige. Sex av företagen har koppling till Uppsala universitet.  

Tre av företagen har grundats av forskare vid institutionen för kemi – Ångström: Peafowl Solar Power, Altris och Graphmatech

– Det känns helt fantastiskt att vi valts ut som ett av de hetaste startup-bolagen i Sverige – trots att vi startade för bara två år sedan, säger Jacinto Sá vid Peafowl Solar Power.

Peafowl Solar Power har utvecklat en ny typ av solceller som generar el från vibrerande nanopartiklar som fungerar inomhus. Tanken är att solcellerna ska kunna driva smarta hushållsprodukter med internetuppkoppling.

Altris har utvecklat ett nytt sätt att producera ett natriumbaserat katodmaterial med endast förnybart material. Detta möjliggör en ny generation batterier som är miljövänliga och billigare att producera.

Graphmatech utvecklar en ny teknik för effektivare tillverkning av materialet grafen – ett så kallat hybridgrafenmaterial. Tekniken gör det bland annat möjligt att tillverka en plast med hög elektrisk och termisk ledningsförmåga och bidra till en ny generation av koboltfria batterier

De tre andra företagen på Ny Tekniks 33-lista är:

Astrego Diagnostics – har grundats av forskare från institutionen för cell- och molekylärbiologi. De utvecklar teknik för snabb antibiotikakänslighetstestning.

Drupps – har startats av tidigare studenter vid Uppsala universitet och utvecklar en teknik för utvinning av vatten som finns naturligt i luften.

Magström – med forskare från institutionen för elektroteknik – utvecklar ett magnetiskt balanseringssystem för vattenkraftsgeneratorer.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31