Biobank Sverige får 10 miljoner för samordning av covid-19-prover

1 september 2020

provlaboratorium

Miljonbidrag gör att provtagning och prover med koppling till covid-19 kan samordnas på ett bättre sätt.

Biobank Sverige får 10 miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR) för att samordna insamlingen och tillgången till prover med koppling till covid-19. – Målbilden är att kunna tillhandahålla en samlad resurs med prov samt data om prov från covid-19-patienter till forskning, säger Tobias Sjöblom, professor vid Uppsala universitet och föreståndare för VR-forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige.

För att alla prover med koppling till covid-19 som samlas in i vården ska kunna utnyttjas så bra som möjligt för forskning, krävs att proverna är insamlade och förvarade på rätt sätt och att rätt information finns tillgänglig.

Vetenskapsrådets bidrag på 10 miljoner gör att Biobank Sverige nu kan ta ett nationellt ansvar för samordningen. De ska säkerställa att det finns en standardiserad hantering av insamlade prover, strategisk provinsamling och lagring samt att tillgängliggöra uppgifter om befintliga covid-19-relaterade biobanker och provsamlingar.

Finansieringen är på 10 miljoner kronor under åren 2020-2021. Medlen kommer från regeringens satsning på forskning om coronaviruset.

Tobias Sjöblom
Tobias Sjöblom, professor vid institutionen för
immunologi, genetik och patologi och föreståndare för
VR-forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Medlen kommer att användas dels för en geografiskt spridd provtagning av vanliga provtyper som kan används för många olika typer av forskning, dels för insamling av prov som kräver mer kvalificerad hantering men kan ha högre värde för forskning, säger Tobias Sjöblom, föreståndare för VR-forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige. Vi kommer att stödja regionerna genom att ersätta kostnader för prov som tagits och tas från patienter med Covid-19 och som kan tillgängliggöras för framtida forskning,

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02