Unga hjärnforskare får stipendium

25 november 2008

Sex forskare vid Uppsala universitet får ta emot 280 000 kronor var när Hjärnfonden utsett 2009 års stipendiater.

Trettio forskare vid olika lärosäten får dela på totalt 8,4 miljoner kronor under 2009. Den näst största summan går till Uppsala universitet där sex av stipendiaterna finns. Flest stipendiater, tolv personer, har Karolinska Institutet.

Stipendierna från Hjärnfonden är postdoktorala och ska stödja en självständig och fortsatt forskning bland nyligen disputerade forskare. Stipendierna möjliggör, enligt Hjärnfonden, att unga lovande forskare kan fortsätta bedriva forskning på heltid under ett år.

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse med syfte att främja forskning och sprida information om hjärnan samt att minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar. Fonden har delat ut forskningsstipendier sedan 1996. Vid Uppsala universitet får följande personer stipendiet på 280 000 kronor vardera 2009:

Carolina Birgner, institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Fredrik Clausen, institutionen för neurovetenskap
Lina Emilsson, institutionen för neurovetenskap
Anna Erlandsson, institutionen för neurovetenskap
Påvel Lindberg, institutionen för neurovetenskap
Grzegorz Wicher, institutionen för neurovetenskap