4 miljoner till forskning om miljögifter och folksjukdomar

21 november 2008

Ett forskningsprojekt som ska studera ett eventuellt samband mellan hormonstörande långlivade organiska miljögifter och våra vanliga folksjukdomar har fått ett bidrag på 4 miljoner.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet  och  Örebro universitet.

Under senare år har rapporter kommit avseende att hormonstörande långlivade
organiska miljögifter kan vara inblandade i uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och övervikt. Oftast är dock dessa studier gjorda på små material eller hos individer exponerade för mycket höga nivåer av organiska miljögifter genom olyckor.

Nu har Lars Lind, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, tillsammans med andra forskare, beviljats ca 4 miljoner i anslag från Vetenskapsrådet och FORMAS. Inom propjektet ska man mäta nivåer av hormonstörande långlivade organiska miljögifter i blodet på över 1000 individer i Uppsala. Det gäller personer som har genomgått en hälsokontroll med avseende på framförallt hjärt-kärlsjukdomar, men där även data om diabetes, övervikt, lungfunktion, demens och benskörhet finns insamlat.

 – Detta blir den hittills största undersökningen i världen som studerar om nivåer av hormonstörande långlivade organiska miljögifter kan vara inblandade i uppkomsten av våra vanliga folksjukdomar och om könsskillnader existerar, säger Lars Lind.