Stort forskningsanslag till materialforskning

17 november 2008

Börje Johansson, professor i den kondenserade materiens teori vid institutionen för fysik och materialvetenskap vid Uppsala universitet och även professor på KTH i Stockholm, har i hård konkurrens fått forskningsanslag från det europeiska forskningsrådet, ERC.

Anslaget gäller projektet ”Atomic-Level Physics of Advanced Materials”. Anslaget är ett Advanced Grants och går till forskare som redan är etablerade och ledande inom sitt område. Utlysningen omfattar totalt 542 miljoner euro med en möjlighet till 3,5 miljoner euro för varje beviljad ansökan under en femårsperiod.
- Jag är verkligen glad. Även om anslaget är placerat på KTH så kommer det indirekt även Uppsala universitet till godo – då jag arbetar vid universitetet, säger Börje Johansson.