Gränsöverskridande diagnostik på Ångström

17 november 2008

De flesta konferenser är strikt inomvetenskapliga och man deltar för att presentera nya resultat och träffa forskarkollegor. Men till BIO-Ångström åker man för att få hjälp med sina frågeställningar och för att träffa personer från företag och andra forskningsområden. Tisdagen den 18 november är det dags för den fjärde upplagan.

För fyra år sedan arrangerades den första BIO-Ångströmkonferensen av Uppsala Bio i syfte att få materialvetare/ tekniker och biologer att mötas och prata forskning med varandra. Bioteknikföretag från Uppsalatrakten bjöds in.
- Hela idén är att samverka över gränserna och se vad vi kan göra tillsammans, säger Maria Strømme, professor nanoteknologi och initiativtagare till konferensen.
Andra året kom företag från hela Mälardalen, tredje året från hela Stockholmsregionen och i år finns flera internationella gäster bland talarna, bl a professor Hideki Kambara från Hitachi och professor Menno Prins från Philips. Konferensen är fullbokad.
- Hela Uppsalaregionen är stark inom området diagnostik, som är årets tema, så vi tyckte det kunde vara värt att vända oss utåt. Det är roligt att det väckte intresse, säger Maria Strømme.

Läs mer på Uppsala Bios webbplats