Nära 70 miljoner till IT-forskning i Uppsala

14 november 2008

Forskare vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet har fått nära 70 miljoner i bidrag till forskning inom området programvaruintensiva system.

Av de totalt 240 miljoner som Stiftelsen för strategisk forskning beviljat till forskning inom programvaruintensiva system har uppsalaforskarna tilldelats 69 miljoner.

- Forskningen gäller områden som är mycket heta just nu. Alla dessa områden är av strategisk betydelse för Sveriges industri. Resultaten av forskningen kan få stor praktisk betydelse, säger Håkan Lanshammar, professor och prefekt vid institutionen för informationsteknologi.

Professor Per Gunningbergs projekt handlar om "Utveckling av programmeringsplattformar för trådlösa sensornätverk". Professor Tore Risch studerar "Skalbar sökning av information från hela produktcykeln". Professor Bengt Jonsson forskar om "Realtidssystem på flerkärninga plattformar".