Konstvetare får Karin Westman-Bergstipendiet

13 november 2008

Annika Öhrner, doktorand i konstvetenskap vid Uppsala universitet, får 2008 års Karin Westman-Bergstipendium.

Stipendiet är på 30 000 kr och delas ut av Föreningen för kvinnliga forskare i Uppsala och Karin Westman-Berg-fonden. Stipendiet har möjliggjorts genom en donation från Fredrika Bremer-förbundet och delas ut till kvinnliga forskare vid Uppsala universitet inom de estetiska områdena litteratur, konst, teater och film.

Annika Öhrner har bedrivit grundforskning om historiska konstnärskap och om kvinnliga konstnärers villkor, samt förmedlat sina forskningsresultat genom utställningar och tillhörande utställningskataloger. Hon har tidigare bland annat varit verksam som utställningscurator och som vice ordförande i Statens kulturråd. Enligt prismotiveringen visar hennes forskning prov på en imponerande historisk och geografisk bredd, och rymmer även ett intresse för konstens plats i det offentliga rummet.

Annika Öhrner skriver som bäst sin avhandling om Barbro Östlihn och New Yorks avantgarde på 1960- talet.