Företagen satte agendan på Materialdagen

12 november 2008

En grupp från Erasteel Kloster AB diskuterar med några forskare.

Vidhäftning och friktion stod i fokus för dagens diskussioner. Här diskuterar en grupp från Erasteel Kloster AB med några forskare.

I stället för forskarpresentationer - låt företagen sätta agendan för diskussionerna. Det var tanken bakom Materialdagen på Ångströmlaboratoriet i onsdags, där 115 personer samlades. Förutom universitetet fanns 11 olika företag representerade.

- Syftet med dagen är att skapa värdefulla kontakter mellan universitetet och industrin, som på sikt även ska leda till konkreta forskningssamarbeten. Förutsättningarna finns ju. Det finns en vilja från båda håll att samlas kring olika frågor, säger Annika Olsson, projektledare vid Ångström Materials Academy (ÅMA), som arrangerade dagen.
Alla de medverkande företagen hade lämnat in frågor i förväg, och kring dessa kretsade dagens diskussioner. En stor del av dagen ägnades åt workshops, där forskare och företagsrepresentanter träffades i mindre grupper för att diskutera konkreta frågeställningar och möjliga lösningar. Under eftermiddagen ordnas också guidade turer i Mikrostrukturlaboratoriet, som är Nordens största renrum.
- Det är extra roligt att de grupper vi satt ihop har blivit så tvärvetenskapliga. Här deltar kemister, fysiker, tekniker och även personal från mikrostrukturlabbet som kan experimentutrustningen, säger Annika Olsson.

Vidhäftning i fokus
I fokus för dagen stod gränsskiktsfenomen som adhesion (vidhäftning) och friktion - frågor som är viktiga för många industriella tillämpningar där man antingen vill uppnå en god vidhäftning eller minska friktionen mellan olika material.
Universitetets näringslivschef Lars Jonsson var nöjd med den goda uppslutningen både från industrin och från forskarhåll. Att på det här sättet utgå från företagens frågor är ett nytt grepp, med förebilder både i USA och i England.
- Det ska bli spännande att se om både företag och forskare är nöjda med utdelningen. För att det ska bli riktigt bra, måste det också ge forskarna något. Målet är ju att det ska leda till djupare samarbeten och då måste problemen hålla en sådan nivå att det är akademiskt meriterande och intressant.

Gräva vidare
En av deltagarna var Thomas Liljenberg, forskningsledare vid ABB Corporate Research. Han hade med sig tre kolleger och två frågeställningar, som båda rörde vidhäftningsproblem mellan olika material.
Fick ni svar på era frågor?
- Svar får man inte riktigt på en timmes brainstorming, men vi har fått bra uppslag att gräva vidare kring. Det var ett intressant koncept och bra för oss att få träffa de olika kompetenser som finns på Ångströmlaboratoriet, säger Thomas Liljenberg.
ABB Corporate Research är en av de viktigaste samarbetsparterna i ÅMA. En annan är Outokumpu Stainless AB som var välrepresenterade på Materialdagen. Tio medarbetare var där, för att diskutera olika typer av vidhäftningsproblem.
- Det var väldigt bra diskussioner. Vi fick frågorna allsidigt belysta och har fått nya förslag till angreppsätt på gamla problem, säger Peter Samuelsson, vice president vid Outokumpu.
- Det är värdefullt att få frågeställningar belysta ur olika perspektiv – man får upp ögonen för andra sätt att lösa problemet. Nu får vi hoppas att en del av idéerna kan följas upp i olika projekt.


Annica Hulth

Fotnot: Ångström Materials Academy (ÅMA) är en forskningsplattform som leds av Uppsala universitet Innovation (UUI). Verksamheten är länken mellan materialrelaterad forskning vid Ångströmlaboratoriet och näringslivet.
Läs mer: http://www.uuinnovation.uu.se/projectweb/portalproject/%C5MA.html