Uppsalas forskare inom humaniora och samhällsvetenskap framgångsrika

3 november 2008

Riksbankens Jubileumsfond har nyligen beslutat vilka som ska få medel till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap i år. Av cirka 800 ansökningar har tre program, drygt 40 projekt och ett dussintal infrastrukturprojekt fått stöd. Totalt fördelas 300 miljoner. Uppsala universitet har flest beviljade projektansökningar.

Uppsala universitets forskare inom humaniora och samhällsvetenskap har över åren varit framgångsrika med sina ansökningar hos Riksbankens Jubileumsfond. Särskilt väl har man lyckats i RJ:s utdelning av projektstöd. Mellan 2005-2006 fanns dock en något vikande tendens. I årets tilldelning tycks den trenden ha brutits och Uppsala universitet var åter det universitet som fick flest projektansökningar (9 stycken) accepterade. Dessa projekt får dela på 20,7 mkr.

Uppsala universitet har inom bidragsformen ”projekt” en marknadsandel om ca 22 %, enligt en analys av forskningssekreteraren Sven Jungerhem. Jämförs forskarnas prestationer med de största lärosätena är marknadsandelen hela 28 %. Totalt (projekt, infrastrukturella- och programstöd) är Uppsala universitet den tredje största mottagaren i årets utdelning.

- Detta visar kvaliteten och styrkan hos enskilda forskare inom våra olika discipliner, säger Margaretha Fahlgren, vicerektor för vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.
- Utfallet visar att vi ämnesmässigt är starkast i Sverige men vi ska också vara med i de stora tvärvetenskapliga satsningarna som regeringen pekat ut. Utan insatser från humanister och samhällsvetare blir det svårt att förstå de stora frågorna inom t ex klimat, energi och hållbar utveckling, menar hon.

Läs mer om bidragen på Riksbankens Jubileumsfonds webbsida