Hård konkurrens om bidrag till forskning inom utbildningsvetenskap

28 oktober 2008

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom utbildningsvetenskap för perioden fram till 2011. Av nära 350 ansökningar får endast 30 projektstöd. Fyra av dessa går till Uppsala universitet.

Vetenskapsrådet har fördelat 140 miljoner till ny utbildningsvetenskaplig forskning för perioden 2009-2011. För att vaska fram de bästa projekten har man haft fem beredningsgrupper med bl a externa granskare från Norden.

Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet ska främja forskning av hög vetenskaplig kvalitet med relevans för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Det innebär forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning.

Här är de projekt vid Uppsala universitet som fått bidrag:

Donald Broady, Institutionen för utbildning, kultur och medier och Pedagogiska institutionen , har fått bidrag till projektet ”Sextioåtta. En utbildningssociologisk studie av den svenska studentrevoltens sociala förutsättningar och effekter på kulturens fält”.

Bo Ekelund, Institutionen för utbildning, kultur och medier, har fått bidrag till projektet ”Språken, skolan, samhället 1960-2010”.

Cedric Linder, Institutionen för fysik och materialvetenskap, har fått bidrag till projektet ”Representationer och kunskapskonstruktion: Ämnesdiskurs som ett nyskapande perspektiv för att förstå  naturvetenskaplig undervisning och lärande”.

Leif Östman, Institutionen för didaktik, har fått bidrag till "Nätverket för forskning om literacy practices".

Läs mer om bidragen i Vetenskapsrådets pressmeddelande