214 miljoner till forskning inom samhällsvetenskap och humaniora

27 oktober 2008

I Vetenskapsrådets stora årliga utdelning av forskningspengar inom humaniora och samhällsvetenskap får 106 forskare dela på 214 miljoner. Uppsala universitet var ett av de universitet som fick flest ansökningar beviljade.

Årets utdelning av forskningspengar inom humaniora och samhällsvetenskap är resultatet av ett omfattande prioriteringsarbete av forskare från hela Sverige. Sedan i april har man arbetat i ämnesvisa bedömningsgrupper för att plocka fram de allra bästa projekten. Årets beslut innebär att en av tio sökande får pengar. Totalt delar Vetenskapsrådet ut 214 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Uppsala universitet var, tillsammans med Göteborgs och Stockholms universitet, mest framgångsrikt i ansökningarna.  Uppsala universitet fick 19 ansökningar beviljade.

Här är några av dem som fått mest pengar:

Roger Andersson, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), får 3 miljoner på tre år för projektet ”Att skapa socialt blandade bostadsområden – problem och möjligheter”.

Mats Bergman, Nationalekonomiska institutionen, får drygt 4 miljoner på tre år för projektet ”Konkurrens, kvalitet och favorisering i offentlig upphandling och produktion”.

Carl-Henrik Grenholm, Teologiska institutionen, får drygt 3 miljoner på tre år för projektet ”Luthersk teologi och etik - i ett efterkristet samhälle”.

Åsa Lundgren, Statsvetenskapliga institutionen, får nära 4 miljoner på tre år för projektet ”En gränslös stat? Nationalstaten och de utflyttade befolkningarna i Mellanöstern”.


Läs mer om de andra projekten som fått bidrag i Vetenskapsrådets pressmeddelande