Stort anslag från EU:s forskningsråd till Uppsala

15 oktober 2008

Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, har fått ett av totalt fyra svenska anslag när Europeiska forskningsrådet, ERC, fördelar 78 stora anslag inom life science.

Utvärderingsprocessen har skett under juni till och med september av nio expertpaneler. Detta är andra utdelningsbeslutet i ERC:s stora satsning på långsiktigt stöd åt världsledande och väl etablerade forskare.

Per Ahlberg får anslaget för projektet ”Traces in the bones, reconstructing the lost soft anatomy of the earliest vertebrates through ultra-high resolution synchrotron scanning”.

Kriterier för bedömningen är främst huvudsökandens vetenskapliga excellens och meriter, och projektets kvalitet och originalitet. Två tredjedelar av ERCs totala budget går till ”Advanced Grants” och en tredjedel till ”Starting Grants” som är avsedda för yngre forskare.

Anslaget är riktat till etablerade forskare inom alla ämnesområden uppdelade i tre kategorier: Social Sciences and Humanities, Physical Sciences and Engineering, och Life Sciences and Medicine. Anslag till forskare med ämnesövergripande, eller tvärvetenskapliga, projekt offentliggörs de närmsta veckorna.

Anslagen är i storleksordningen 100 000 - 500 000 € per år under upp till 5 år