Nobelpris i ekonomi för internationell handel och ekonomisk geografi

13 oktober 2008

Amerikanen Paul Krugman får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sin analys av handelsmönster och lokalisering av ekonomisk verksamhet.

Frågor om handelsmönster och lokalisering är centrala i den ekonomiska debatten. Vilka blir effekter av frihandel och globalisering? Vilka krafter driver fram urbaniseringen i världen? Paul Krugman har utarbetat en ny teoretisk modell för dessa frågor och därmed förenat de tidigare åtskilda forskningsfälten internationell handel och ekonomisk geografi.

Många varor och tjänster produceras billigare i långa serier, men samtidigt efterfrågar konsumenterna ett varierat utbud av varor. Den nya teorin beskriver varför följden då blir att småskalig produktion för en lokal marknad ersätts av storskalig produktion för en världsmarknad där företag med likartade produkter konkurrerar med varandra. Teorin visar också att stordriftsfördelar i kombination med sänkta kostnader för transporter är en av förklaringarna till varför en allt större andel av befolkningen bor i städer, liksom till varför likartad verksamhet koncentreras till samma platser.

- Paul Krugman har visat hur några av den ekonomiska geografins mest intressanta drag kan förklaras med ett par enkla mekanismer. Han har också fått den nationalekonomiska disciplinen att inse vikten av ekonomins geografiska struktur om man vill förstå ekonomisk utveckling, befolkningsomflyttningar och industriell omvandling, säger Anders Malmberg, professor i ekonomisk geografi vid Uppsala universitet och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.

Läs mer på Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida.