Årets Dag Hammarskjöldföreläsare får fredspriset

10 oktober 2008

Martti Ahtisaari

Martti Ahtisaari höll årets Dag Hammarskjöldföreläsning den 18 september.

Finlands förre president Martti Ahtisaari, som för några veckor sedan var i Uppsala och höll årets Dag Hammarskjöldföreläsning, fick idag Nobels fredpris. De senaste åren har han haft flera viktiga fredsuppdrag i bland annat Indonesien, Irak och Kosovo.

Vid sitt besök i Uppsala den 18 september föreläste Ahtisaari under rubriken "Can the International Community Meet the Challenges Ahead of Us?". Bland annat framhöll han den stigande arbetslösheten bland unga som en stor utmaning och en potentiell källa till konflikt.

Martti Ahtisaari valdes till Finlands tionde president 1994 efter en lång karriär inom FN och Finlands utrikesdepartement. Han efterträddes av Tarja Halonen i mars 2000. Efter sin tid som president har han haft flera tunga internationella fredsuppdrag och har omnämnts som tänkbar kandidat för Nobels fredspris. I år blev det alltså verklighet. Han får priset för sina viktiga insatser, på flera kontinenter och under mer än tre decennier, för att lösa internationella konflikter. Tidigare denna månad emottog han också Unescos fredspris.

Ahtisaaris arbete har underlättat fredprocessen i Acehprovinsen i Indonesien och han har varit ordförande för en oberoende panel för säkerhet i Irak. Han hade också en viktig roll som FN:s rådgivare i den svåra process som ledde till Namibias självständighet 1990. Från mars 2005 till februari 2008 har Ahtisaari haft FN:s uppdrag att leda arbetet kring Kosovos framtida status. Han är också aktiv i flera oberoende organisationer inom området fred och mänskliga rättigheter. Idag arbetar han inom organisationen CMI, the Crisis Management Initiative, som han också grundat.