Känd förskoleforskare och hedersdoktor på besök

7 oktober 2008

Professor Bronwyn Davies, känd för sina genusstudier av förskolebarn, gästar universitetet denna vecka. I januari utsågs hon till hedersdoktor i utbildningsvetenskap och nu återvänder hon, på inbjudan av utbildningsvetenskapliga fakulteten, institutionen för didaktik och fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering.

Bronwyn Davies är verksam vid University of Western Sydney i Australien. Hon är en välkänd forskare inom det utbildningsvetenskapliga området. I sin forskning har hon framförallt ägnat sig åt yngre barn och hon är något av en pionjär när det gäller genusstudier av förskolebarn.

Davies har bland annat studerat hur yngre barns könsidentiteter formas och utvecklas och hur barn relaterar till samhällets olika föreställningar om kön och genus. Hennes studier av 4-5-åringars beteende och lekar i förskolor i Australien har blivit mycket uppmärksammade även i andra länder. Davies har undersökt hur barn reagerar när de får lyssna till feministiska sagor som lästes högt för dem. Slutsatsen i studien var att barnets sociala kön formas tidigt och att det fortsätter att formas under hela livet. Boken Frogs and Snails and Feminist Tales - Preschool Children and Gender från 1989, har översatts till svenska och
utkom 2003 med titeln Hur pojkar och flickor gör kön.

Under vistelsen i Uppsala kommer Davies att träffa studenter inom grundutbildningen, lärare och forskare och medverka vid ett högre seminarium för att diskutera sin forskning med doktorander från fakulteterna för utbildningsvetenskap och samhällsvetenskap. Hon medverkar även vid ett seminarium på fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering med speciellt inbjudna och träffar företrädare för Centrum för genusvetenskap. Davies kommer även att göra studiebesök på några förskolor.