Grattis Uppsala universitet 531 år!

7 oktober 2008

Uppsala universitet flaggar i dag för sig självt på sin födelsedag när det fyller 531 år.

Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet - grundat 1477. Dagens utvecklingsarbete inom forskning och utbildning bygger på kunskapstraditioner med djupa historiska rötter. I 531 år har Uppsala universitet varit ett framstående lärosäte med rika valmöjligheter för studenter och forskare på alla nivåer. Historien är en del av universitetets styrka, men blicken är alltid riktad framåt.

Idag är Uppsala universitet ett internationellt framstående forskningsuniversitet som är världsledande inom många områden. Uppsala universitet består av kraftfulla och självständiga discipliner vid nio fakulteter. Fakulteterna stöder och kompletterar varandra. De skapar förutsättningar för gränsöverskridande forskning och utbildning. Universitetet främjar också utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället.

Läs mer om Uppsala universitet