Nobelpris för upptäckt av papillomvirus och HIV

8 oktober 2008

Upptäckten av de virus som orsakar llivmoderhalscancer och AIDS får årets nobelpris i fysiologi eller medicin. - Mycket viktiga upptäckter och när det gäller papillomviruset har det lett ända fram till ett fungerande vaccin mot livmoderhalscancer, säger Stefan Schwartz, professor i molekylär virologi vid Uppsala universitet.

Det är tre forskare som får dela på nobelpriset i fysiologi eller medicin. Harald zur Hausen, Tyskland, gick emot den då förhärskande uppfattningen och föreslog att livmoderhalscancer, som är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor, orsakas av okända typer av humant papillomvirus. Under en följd av år förfinade han sin metodik och kunde 1983 påvisa cancerframkallande typer av detta virus. Precis som han påstått producerade cancercellerna inga viruspartiklar utan virusgenomet var integrerat i mänsklig DNA i livmoderhalscancer.

- Hausen var först med denna upptäckt som betytt oerhört mycket. Den har lett hela vägen fram till ett fungerande vaccin som, rätt använt, kan komma att utrota detta virus, säger Stefan Schwartz, professor i molekylär virologi som själv forskar på de virus som årets pris uppmärksammar.

För upptäckten av det virus, HIV, som orsakar AIDS får fransmännen Francoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier dela på den andra halvan av nobelpriset. De får priset för att de fann och karakteriserade ett nytt retrovirus från patienter med svullna lymfkörtlar, HIV.

- De har gjort viktiga upptäckter i identifikationen av HIV, säger Stefan Schwartz.

För HIV finns ännu inget vaccin, men däremot antivirala medel som bromsar sjukdomens utveckling.

Läs mer på på Nobelstiftelsens webbplats.