Vetenskapliga artiklar blir mer synliga i Diva

15 september 2008

Alltfler avhandlingar kan läsas på webben. Från och med september kan också artiklar, uppsatser och rapporter enklare publiceras i Diva, universitetets system för digital publicering. Samtidigt slås Diva ihop med den bibliografiska databasen Opus.

Numera är det obligatoriskt för alla forskare att registrera sina artiklar i databasen Opus. Genom att slå ihop Diva och Opus blir det möjligt för forskarna att inte bara registrera sin artikel utan också publicera den på nätet.
Målet är att artiklarna ska bli synliga på ett annat sätt än tidigare, säger Aina Svensson vid enheten för digital publicering på universitetsbiblioteket.
Sedan ett år tillbaka arbetar hon med projektet ”Open Access”, som finansieras med fakultetsmedel och strategiska medel. En viktig del av projektet har varit att öppna Diva för alla typer av vetenskapliga texter: artiklar, uppsatser och rapporter.
- Genom att publicera i Diva når man fler användare och därmed ökad användning av forskningsresultaten. Det finns även stora fördelar med att samla in och långtidsbevara forskarnas egna publikationer. Artiklar som publiceras i tidskrifter kanske inte är tillgängliga lång tid framöver, säger Aina Svensson.

Stor efterfrågan
Efterfrågan på vetenskapliga texter är stor, om man får tro statistiken. Under förra året gjordes 735 000 nedladdningar av 3-4 000 dokument i Diva.
- Det är lätt att hitta texter i Diva. Lägger man ut dem hos oss kan man hitta dem med sökmotorn Google, berättar Stefan Andersson, projektledare för utvecklingen av Diva.
Synligheten kommer att öka än mer när den nationella söktjänsten kommer igång nästa år. Då blir det möjligt att söka efter publikationer vid alla lärosäten i Sverige. 30 lärosäten runt om i landet är med i samarbetet och 19 av dem använder Divasystemet. Utvecklingen av Diva sker framför allt i Uppsala – men alla får vara med och påverka.
- Vi har fått massor av olika synpunkter, till exempel på gränssnittet. I stort sett fungerar samarbetet över förväntan, säger Stefan Andersson.

DiVA Helpdesk: http://diva.ub.uu.se/helpdesk