Samverkansmodell vid kriser i samhället

2 oktober 2020

Porträtt på Harris Stamatopolous.

– Tanken är att koppla ihop olika forskares kompetenser med varandra för att på det sättet stimulera tvärdisciplinära samarbeten, säger Harris Stamatopoulos, samverkansledare vid UU Innovation.

UU Innovation provar under pandemin "MAYday for Crisis", en ny samverkansmodell för att komma igång med projekt för att hantera krisen. Modellen är tänkt att snabbt kunna koppla ihop både forskare och externa aktörer i projekt för att hjälpa samhället hantera kriser.

I det första testet av MAYday for Crisis är förstås covid-19 i fokus. Hittills har mer än 130 forskare från alla tre vetenskapsområden anmält sitt intresse för att samverkan i olika projekt kopplade till covid-19 men fler forskare är välkomna att delta.

I MAYday for Crisis får forskarna börja med att anmäla vilka intresseområden de har.

– Tanken är att koppla ihop olika forskares kompetenser med varandra för att på det sättet stimulera tvärdisciplinära samarbeten, säger Harris Stamatopoulos, samverkansledare vid UU Innovation.

Gruppering i intresseområden

Utifrån forskarnas intresseanmälningar görs en gruppering i intresseområden. I det här krisfallet med covid-19 gjordes 16 grupper, bland annat

  • medicin och hälsovård
  • teknisk utveckling
  • social struktur
  • kommunikation och media.

Sedan bjuds organisationer, myndigheter och företag, in för att i sin tur berätta om sina behov och intressen. I det nu aktuella arbetet med "MAYday for Crisis" inriktat på covid-19 har mer än 40 projektförslag utkristalliserat sig, till exempel:

  • utveckling av digital kompetens för vårdpersonal
  • migration, arbetsmiljö och arbetsrätt med koppling till krisen
  • en fjärrkontrollplattform för prenatal vård.

Externa aktörer är välkomna

10 projekt har i skrivande stund gått så långt att de har kopplat ihop sig med externa aktörer.
– Alla externa aktörer är välkomna: näringsliv, ideell och offentlig sektor eller andra lärosäten. Alla samhällsaktörer som har utmaningar relaterade till pandemin och som behöver forskningsperspektivet kan kontakta oss. Det gäller även fortsatt och inte enbart nu under pandemin, utan vid alla kriser eller samhällsutmaningar, säger Harris Stamatopoulos.

Smörjmedel för att komma igång

Efter att ett projekt har bildats är förstås nästa fråga hur ett samarbete och projekt ska kunna finansieras.

– UU Innovation har tillgång till lite olika former av finansiering som smörjmedel. Det är startmedel för att komma igång, formulera projekten och hitta annan typ av finansiering, säger Harris Stamatopoulos.

– När pandemin startade tog vi chansen eftersom vi ville prova den här formen för att se om det är en bra sätt att snabbt få igång samarbeten och projekt när det händer en kris.

Tanken är att utvärdera "MAYday for Crisis" vid årsskiftet.

– Hittills har det fungerat jättebra och vi vill gärna utveckla modellen vidare så att den snabbt kan användas vid olika typer av globala, regionala oche eller lokala kriser. Det här sättet att snabbt komma igång vid kriser är ett bra sätt för Uppsala universitet att vara en aktiv aktör i samhället. Universitetet med sin breda och fantastiska forskningskompetens kan göra stor nytta kring globala kriser och utmaningar.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress