Nationell dataportal för forskning om covid-19

4 juni 2020

Illustration av virusceller och datorkod

Genom att dela data med forskare över hela världen ökar forskningstakten och det blir möjligt med mer omfattande studier.

Den 3 juni öppnade en nationell dataportal för Covid-19-relaterad forskning vid SciLifeLab Data Centre i Uppsala, på uppdrag av Vetenskapsrådet. Därmed blir det enklare för forskare att hitta och dela relevanta forskningsdata om covid-19 inom olika forskningsfält.

– Syftet är att stödja forskare i Sverige med datadelning och dataaccess för forskningsprojekt om covid-19. Datadelning med övriga världen är vad som driver den snabba forskning vi ser i fältet just nu, säger Johan Rung.

Vetenskapsrådet (VR) har fått ett koordinerande regeringsuppdrag kring öppna Covid-19-data, och SciLifeLab Data Centre har fått uppdraget av VR att ta fram och driva denna portal för att främja öppen vetenskap och transparent och reproducerbar forskning, i detta fall inom forskningen om Covid-19.

SciLifeLab Data Centre har ett nationellt uppdrag inom infrastrukturen SciLifeLab och har sin hemvist vid Uppsala universitet. Arbetet koordineras med europeiska infrastrukturer, såsom EMBL-EBI i Cambridge där life science-forskare delar stora mängder data från en lång rad olika fält, samt ELIXIR och EOSC (European Open Science Cloud).

Samordnas med europeisk portal

Den svenska covid-19-dataportalen riktar sig till forskare inom alla ämnesområden, men är även öppen för allmänheten. Portalen drivs av SciLifeLab och Vetenskapsrådet ansvarar för samordningen mot det europeiska initiativet.

I portalen kan forskare hitta olika slags data om covid-19 och dela med sig av sina data, både nationellt och internationellt. Här finns också tjänster och verktyg som kan vara användbara i arbetet med forskningsdata – till exempel system för gemensamma arbetsytor, datapublicering, kommunikationssystem och riktlinjer för datahantering.

– Utvecklingen kring coronapandemin visar med all önskvärd tydlighet på betydelsen av öppen och transparent forskning. Genom att dela data med forskare över hela världen ökar vi forskningstakten, möjliggör mer omfattande studier, och gör det möjligt för vem som helst att ta del av den forskning som bedrivs, granska metoder och försöka reproducera resultat, säger Johan Rung som är chef för SciLifeLabs datacenter.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress