Fråga i fokus: Skolan

FRÅGA I FOKUS

Vilket resultat blev det när nationella prov i naturorienterande ämnen infördes i årskurs sex? Hur har sociala medier påverkat situationen i klassrummet? Och hur har skolan lyckats med att ta emot så många nyanlända elever från andra länder? Det är några exempel på aktuell forskning om skolan och lärande vid Uppsala universitet. Här bedrivs också forskning i samverkan med skolan.

Nationella prov lyfte fram didaktiken

De nationella prov som infördes i naturorienterande ämnen i årskurs sex fick effekten att lärarna fick mer möjlighet att diskutera undervisningen och började arbeta mer systematiskt med kursplanerna i biologi, fysik och kemi, visar forskning.

Sociala medier i skolan skapar nya dilemman

Att högstadielärare använder sociala medier i kontakt med sina elever blir allt vanligare. En ny studie visar att utvecklingen sker på lärarnas initiativ och att kvinnliga lärare är mer benägna att använda sociala medier vid elevkontakter än sina manliga kollegor.

Ordförståelsen minskar bland unga

Ändrade medievanor är en förklaring till att ordförståelsen har minskat bland unga som skriver Högskoleprovet."De ord vi undersöker förståelsen av stöter man på i dagspress, men i dag läser unga i hög utsträckning andra typer av texter", säger David Håkansson, forskare vid institutionen för nordiska språk.

Pionjärsatsning på forskning om en likvärdig skola

Vilka förutsättningar finns det i Sverige att åstadkomma en likvärdig skola? Det är temat för ett projekt som finansieras av Vetenskapsrådet. "Det finns ett forskningsunderskott när det gäller rättsvetenskaplig forskning om skolan så det här är en pionjärsatsning", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

Se filmen:

Åsikt Uppsala: Nyanlända i skolan – vad händer i klassrummen?

Skolan har under kort tid tagit emot många nya elever som nyligen kommit till Sverige från olika länder. Vad händer med utbildningsmiljön och lärandet? Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Vilka kompetenser och ”verktyg” behövs? Är det skolan som ska utvecklas eller de nyanlända som ska anpassas?

Forskning i samverkan med skolan:

Tusentals skolelever bidrog till forskning om klimatförändringar

Nästan 3 500 skolelever har med sina mätningar och prover bidragit till en forskningsstudie om insjöar och global uppvärmning som nu publiceras i vetenskaplig tidskrift. Resultaten visar att vattentemperaturerna generellt håller sig låga trots att luften blir varmare, vilket bidrar till att dämpa utflödet av växthusgaser.

Nyhetsgranskning i sociala medier kräver nya metoder

Ny forskning har tagit fram källkritiska metoder för nyheter i sociala medier. Andra källkritiska metoder som används inom till exempel historia fungerar inte särskilt bra i sociala medier. Modellen ligger till grund för massexperimentet Nyhetsvärderaren 2017 som forskarna ska genomföra september 2017 i samarbete med ungdomar från hela Sverige.

Nytt samarbete ska stärka både skola och lärarutbildning

Uppsala universitets lärarutbildning och Uppsala kommun har inlett ett fördjupat samarbete som kommer att att ge lärarstudenter mer tid på plats i skolan. Samarbetet kommer också att bidra till utveckling av skolverksamheten genom att lärare och forskare initierar forskningsprojekt tillsammans.

Uppdrag: Forska om undervisningen i klassrummet!

För att öka elevers och svenska skolans måluppfyllelse behövs det mer forskning om skolans verksamhet och undervisningen i klassrummet. Regeringen har beslutat att ge fyra universitet i uppdrag att bedriva praktiknära forskning i samverkan med kommuner och friskolor inom ramen för en försöksverksamhet.

10 april 2018