Anslag till forskning om digital arbetsmiljö

13 maj 2019

Åsa Cajander, professor i människa-datorinteraktion vid institutionen för informationsteknologi, leder projektet STRIA.

Åsa Cajanders forskningsprojekt Systemutvecklingsmetoder för digital arbetsmiljö (STRIA) har beviljats anslag från AFA Försäkring 2019. Inom projektet, som har fokus på hälso- och sjukvården, ska tre metoder för arbetsmiljöanpassad systemutveckling vidareutvecklas.

IT-system som inte stödjer arbetet på ett bra sätt kan orsaka både fysiska och psykosociala arbetsmiljöproblem. Samtidigt visar forskning att det saknas praktiska metoder för att utveckla datorsystem med arbetsmiljön i fokus. Framtagande av sådana metoder kan bidra till ett hälsosammare digitalt arbetsliv.

Åsa Cajander,  professor i människa-datorinteraktion vid institutionen för informationsteknologi, tilldelas 3 678 000 kronor för att kartlägga digital arbetsmiljö i hälso- och sjukvården och för att vidareutveckla tre existerande metoder för arbetsmiljöanpassad systemutveckling. I projektet ingår att ta fram utbildningsmaterial för systemutvecklare.

Projektet pågår till och med april 2022 och väntas resultera i metoder för kartläggning av digital arbetsmiljö vid systemutveckling och rekommendationer för hur man kan utveckla IT-system på ett sätt som främjar de anställdas arbetsmiljö.

Läs mer

Pressmeddelande: Ny forskning kan leda till bättre digital arbetsmiljö

Intervju: Metoder för systemutveckling kan ge bättre digital arbetsmiljö

 

Kajsa Örjavik