Ministerbesök från Etiopien

8 maj 2019

Hirut Woldemariam, minister för vetenskap och högre utbildning i Etiopien.

Hirut Woldemariam, minister för vetenskap och högre utbildning i Etiopien, signerar Uppsala universitets gästbok.

Den 8 maj fick Uppsala universitet besök av en delegation med sex ministrar från Etiopien. Där ingick bland andra Hirut Woldemariam, minister för vetenskap och högre utbildning.

Efter regeringsombildningen i Etiopien i oktober förra året består den nya regeringen till hälften av kvinnor. I delegationen som besökte Uppsala universitet var sex av regeringens tio kvinnliga ministrar på plats, bland annat för att få veta mer om det svenska utbildningssystemet och universitetets forskning och utbildning.

– Att er rektor är den första kvinnan på posten i universitetets historia är väldigt inspirerande, säger Hirut Woldemariam, minister för vetenskap och högre utbildning.

Hon berättade bland annat om den högre utbildningen i Etiopien som expanderat kraftigt de senaste 20 åren.

– Vi hade bara två universitet i landet för 20 år sedan. I dag har vi 50 statliga universitet och ett stort antal privata högskolor för högre utbildning.

Precis som vid Uppsala universitet är frågor som kvalitet och internationalisering aktuella inom högskolesektorn i landet. Diskussionen kretsade också kring hur man får kvinnliga studenter att fortsätta sin karriär inom akademin, något som är en utmaning både i Etiopien och i Sverige.

Med vid mötet var bland andra Kristina Edström, professor i oorganisk kemi och rektorsråd för forskningsinfrastruktur, Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik, och Birgitta Essén, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård.