Kungliga stipendier till uppsalaforskare

2 maj 2019

Tre uppsalaforskare inom teknik och naturvetenskap får stipendium från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö.

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö delar varje år ut stipendier och bland årets stipendiater är tre från Uppsala universitet:

  • Maliheh Mehrshad, institutionen för ekologi och genetik, ”Bakterier som hanterar kvicksilver i sjöar och vattendrag”, 85 000 kronor
     
  • Mamoun Taher, institutionen för kemi - Ångström, oorganisk kemi,
    ”Aros Graphene – den felande länken till storskaliga applikationer av supermaterialet grafen”, 85 000 kronor                                                                                
  • Bo Xu, institutionen för kemi - Ångström, fysikalisk kemi, ”Materialutveckling för blyfria perovskit-solceller”, 85 000 kronor

Stipendierna delas ut vid en mottagning på Kungl. Slottet den 8 maj.
 

Om fonden
Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag. Det var ett initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv). Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.