Samling med historisk numismatisk litteratur digitaliseras

13 december 2018

Gravyr med antika bevingade gudomligheter med en kruka full med mynt.

Detalj från frontespis till Charles Patins "Familiæ Romanæ in antiquis numismatibus, ab urbe condita, ad tempora divi Augusti", tryckt i Paris 1663.

Nu digitaliseras Uppsala universitetsbiblioteks samling med historisk numismatisk litteratur och blir fritt tillgänglig. Digitaliseringen finansieras av Sven Svenssons stiftelse för numismatik.

I biblioteket ingår böcker ur några av Sveriges mest framstående numismatikers boksamlingar. Däribland kan nämnas Carl Didrik Ehrenpreus, som var med om att starta en professur i numismatik i Uppsala, Johan Henrik Schröder, Evald Ziervogel, Eric Götlin, och många andra. Böckerna vittnar om deras ägare genom marginalanteckningar, exlibris och vackra band, som bland annat har utformats av Uppsala universitetsbiblioteks egna skickliga bokbindare. Dessa forskare samlade ihop ett mycket representativt urval referenslitteratur från hela Europa. Till skillnad från flertalet kontinentala bibliotek har Uppsala inte drabbats av krig på några hundra år. Därför är beståndet exceptionellt välbevarad.

Vid Uppsala universitetsbibliotek pågår ett projekt för att digitalisera all äldre numismatiska litteratur ur samlingarna för publicering i Alvin. Alvin är en plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv som är fritt tillgänglig för forskare och andra intresserade över hela världen. Digitaliseringen finansieras av Sven Svenssons stiftelse för numismatik och genom projektet skapas ett digitalt numismatiskt bibliotek som täcker de viktigaste europeiska numismatiska verken från 1500-talet fram till 1800-talet.

Läs mer