Bidrag till forskning om El Ninõs påverkan i Sydasien

12 december 2018

Vetenskapsrådet har beslutat vilka ansökningar som får medel i utlysningen "Sustainability and resilience - tackling consequences of climate and environmental changes". Forskare vid Uppsala universitet får bidrag till ett projekt.

Bidragen finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet, Sida, Formas och Forte. Forskningen ska vara relevant för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Totalt beviljades drygt 77 miljoner kronor till forskningsprojekt för åren 2019-2021.

Uppsala universitet fick bidrag till ett forskningsprojekt:

Claudia Teutschbein, forskare vid institutionen för geovetenskaper: El Niños påverkan på vatten-livsmedel-energi systemet i Sydasien

 

Läs mer om Vetenskapsrådets utlysning "Sustainability and resilience - tackling consequences of climate and environmental changes"