Tidigare Nobelpristagaren Edvard Moser föreläser

7 december 2018

Edvard Moser signerar Uppsala universitets gästbok.

Edvard Moser vid ett tidigare besök i samband med Nobelföreläsningarna vid Uppsala universitet i december 2014.

Den 18 december håller professor Edvard Moser den återkommande Göran Gustafsson-föreläsningen i medicin vid Uppsala universitet. Han ska tala om tid och rum i hippocampus, den del av hjärnan som bland annat är involverad i minnesbildning och lokalsinne. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Edvard Moser tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2014 tillsammans med May-Britt Moser ”för deras upptäckter av celler som utgör positioneringssystem i hjärnan”. Deras forskning har klargjort hur hjärnan fungerar när vi orienterar oss, vilket exempelvis kan öka förståelsen för hur Alzheimers sjukdom uppstår.

Edvard Moser har sin grundutbildning i psykologi från Oslo universitet och doktorerade 1995 i neurofysiologi. Han rekryterades efter postdoktorala studier i Storbritannien till Norges teknisk-natur-vetenskapliga universitet i Trondheim (NTNU) där han är professor i neurovetenskap och chef för Kavli Institute for Systems Neuroscience.

---

Läs mer om forskningen på forskargruppens hemsida.

Föreläsningen ”Space and time in the hippocampus” är öppen för allmänheten.
Tid: 18 december kl. 14.15
Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70
Evenemangets webbsida.

Göran Gustafsson-föreläsningar i medicin hålls återkommande vid Uppsala universitet. De arrangeras av kansliet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet i samverkan med Göran Gustafssons Stiftelse. Göran Gustafsson (1919-2003) var en framgångsrik svensk entreprenör och affärsman. För att ge tillbaka till samhället och utveckla förutsättningar för människan att förbättra sin omgivning skapade han två större forskningsstiftelser.

Läs mer om Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan.