Självprovtagning kan förhindra livmoderhalscancer hos äldre kvinnor

7 december 2018

Livmoderhalscancer hos äldre kvinnor kan gå att förhindra med hjälp av självprovtagning i hemmet. Det visar ny forskning som gjorts vid Centrum för klinisk forskning vid Landstinget Dalarna i samarbete med Uppsala universitet.

Infektion med humant papillomvirus (HPV) innebär risk för cellförändringar som i en del fall kan utvecklas till livmoderhalscancer. Nu publicerar Centrum för klinisk forskning (CKF) vid Landstinget Dalarna och institutionen för immunologi, genetik och patologi och institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet en ny studie om självprovtagning i hemmet för analys av HPV, för att finna cellförändringar på livmodertappen hos kvinnor i åldern 60 -75 år. Studien är den första i världen där äldre kvinnor, som inte längre omfattas av dagens screeningprogram, genomför självprovtagning i hemmet.

– Flera tidigare studier i bland annat Uppsala har visat att självprovtagning i hemmet fungerar utmärkt för kvinnor i åldern 30-60 år och vi kan nu visa att det fungerar även för äldre kvinnor. Nästa steg är att designa ett screeningprogram som även inkluderar äldre kvinnor för att minska insjuknande i livmoderhalscancer, säger överläkare Annika Lindström, post doc vid Centrum för klinisk forskning i Dalarna och institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet, som är projektledare för studien.

Studien omfattar 893 kvinnor i Dalarna

Dagens screeningprogram omfattar kvinnor upp till 60 år och är baserat på cytologisk diagnostik. Ett nytt screeningprogram med primär HPV-test har redan införts i Dalarna och då inkluderas kvinnor upp till 64 års ålder. Studien som är baserad på 893 kvinnor i Dalarna visade att drygt 4 procent av kvinnorna hade en HPV-infektion. Närmare 2 procent av dem hade cellförändringar medan allvarliga cellförändringar som ger påtagligt ökad risk för cancer påvisades hos 1 procent av kvinnorna i studien.

– Cellförändringarna har upptäckts tack vare HPV-analys av vaginalsekret och vävnadsprov. Vanligt cellprov för cytologi som togs samtidigt har i de allra flesta fall inte påvisat några cellförändringar och bör därför inte användas vid provtagning av kvinnor i denna åldersgrupp, säger Annika Lindström.

– Omkring 30 procent av de som insjuknar i livmoderhalscancer är över 60 år och 70 procent av de som dör på grund av livmoderhalscancer är över 60 år. Ofta upptäcks sjukdomen sent då äldre kvinnor inte deltar i screeningen, de tål behandling sämre och har därmed högre dödlighet än yngre. Äldre kvinnor bör därför inkluderas i ett framtida screeningprogram.

Den vetenskapliga artikeln är publicerad i PLOS ONE.

Pressmeddelande från Landstinget Dalarna.