Krönikor

Här samlar vi krönikor skrivna av forskare vid Uppsala universitet. De delar med sig både av expertkunskap och personliga reflektioner, med koppling till viktiga samhällsfrågor och aktuella händelser.

Tove Fall:

Så blir en god jul ett gott nytt år

Tidigare i år konstaterade forskare att risken för hjärtinfarkt ökar med sju procent i sena december. Å andra sidan hävdas det genetiska arvets avgörande betydelse för vår hälsa – så hur ta sig an julrushen? Tove Fall, docent i epidemiologi, återupplivar sin barndoms lov för att utvilad och stärkt möta nyåret.

Jacob Höglund:

Ska vi rädda små, utrotningshotade arter?

Nobelpristagaren Paul Crutzen införde år 2000 begreppet Antropocen. Med det menas att människans påverkan på jordens miljö idag är så signifikant att det motiverar införandet av en ny geologisk epok, skriver Jacob Höglund, professor i zoologisk bevarandebiologi.

Oscar Almén:

Nu testas Xi Jinpings politiska makt

Den 18 oktober inleder Kinas kommunistparti sin 19e nationella kongress. I år kommer det att vara mindre av förhandlingar mellan olika grupperingar inom partiet än det brukar vara. Partiets ledare, generalsekreterare Xi Jinping, har använt sina fem år vid makten för att intensivt bekämpa de grupperingar inom partiet som inte tillhör hans egen och har därigenom stärkt sin makt.

Li Bennich Björkman

"Frihet, jämlikhet, broderskap!"

Amartya Sen, som har fått 2017 års Skytteanska pris i statskunskap, hävdar att det endast är utökad politisk jämlikhet – demokrati– som kommer att leda till att friheten att styra det egna livet växer för flertalet.

Bengt Westermark

Den kliniska forskningens möjligheter

"Strukturen och ledarskapet vid universitetssjukhusen ger verkligen inte optimala förutsättningar för klinisk forskning, men bristerna överträffas av möjligheterna. Mycket kan ändå åstadkommas inom de bristfälliga strukturerna. Låt oss ta vara på möjligheterna, sluta gnälla och jobba på!", skriver Bengt Westermark, seniorprofessor i tumörbiologi.

Lynn Kamerlin

Enzymers mekanismer på spåren

"Enzymer är naturens katalysatorer – proteinmolekyler som sedan miljontals år utgör drivkraften bakom grundläggande kemiska reaktioner och därmed livet självt. Trots att det gjorts omfattande försök har människan aldrig lyckats skapa en konstgjord katalysator som kunnat matcha enzymernas kapaciteter", skriver Lynn Kamerlin.

Larissa Fast

Att studera våld: När forskningen och verkligheten krockar

"I slutet av mars 2017 hittade FN:s fredsbevarande styrkor kropparna av tre FN-anställda som tragiskt dödats i Kasai-Central-provinsen i Demokratiska republiken Kongo. Mitt Fulbright-projekt syftar till att bättre förstå dynamiken i och orsakerna till attacker mot biståndsarbetare, inklusive FN-personal, liksom den fredsbevarande personalens roll och kostnader för att skydda våldsdrabbade civila", skriver Larissa Fast, Fulbright-Schuman Research Scholar vid Uppsala universitet och University of Manchester i Storbritannien.

Pirkko Tamsen

Innovation och samverkan – då, nu, som alltid

"För tio år sedan tog Uppsala universitet det framsynta beslutet att inrätta en professionell enhet för innovationsstöd och näringslivssamverkan. Allt sedan dess har UU Innovation stöttat forskare och studenter med nyttiggörande av forskningsresultat och öppnat dörrarna för kunskapsutbyte och samverkan med företag och organisationer", skriver Pirkko Tamsen, chef vid UU Innovation.

Hans Ellegren

Att lyfta blicken

"Det kan vara svårt att se skogen för alla träd. Inom forskningen finns en särskild utmaning kopplad till talesättet. Vi vill ju gärna dissekera all information och söka ny kunskap in i detalj. Samtidigt gäller det att se helheten och de större perspektiven", skriver Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi.

Fred Nyberg

Cannabis är inte ett läkemedel

"Den medicinska cannabisen har ännu inte kvalificerat sig som fullvärdigt läkemedel och även om vi ser positivt på att Läkemedelverkets beslut kunnat bemöta behövande så är det troligen en lång väg kvar innan effektiva cannabis-baserade läkemedel bedöms vara ett generellt behandlingsalternativ i Sverige", skriver Fred Nyberg, seniorprofessor i biologisk beroendeforskning.

Bo Wennström

Inrätta en akademi för polisvetenskap!

"Svensk polis är idag efter en hastigt genomförd och dåligt planerad omorganisation i sin djupaste kris någonsin. Men det är inte från forskningen som man fått idéerna till förändringen och inte dit man vänder sig för att rätta till felen som nu uppstått. Man har tyvärr fallit i fällan att ty sig till experter i form av konsulter med tvivelaktiga kunskapsbaser och enkla lösningar", skriver Bo Wennström, professor i rättsvetenskap.

Eva Vingård

Arbete - främjar det hälsa och välstånd?

"Arbetsmiljön är det vi stiger in i på morgonen och befinner oss i hela arbetsdagen. Och vaknar vi i vargtimmen så är det oftast något på arbetet vi grubblar över. Att arbetsmiljön är så bra som möjligt är då en självklarhet för kreativitet, produktivitet och hälsa", skriver Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin.

Eva Lindqvist Sandgren

Kulturskatt i tyskt kloster riskerar att gå förlorad

"Med endast en nunna kvar på klostret och en verksamhet som inte anses vara av värde, riskerar en kulturskatt med svensk anknytning att gå förlorad när birgittinklostret i Altomünster stängs. I biblioteket finns hundratals böcker, arkivmaterial och handskrifter från 1400-talet och framåt", skriver Eva Lindqvist Sandgren, forskare i konstvetenskap.

Kristina Edström

Neutronspridning för en ny generation

Den nya nationella forskarskolan i neutronspridning vid den Europeiska neutronkällan, ESS, i Lund kommer att ge ett brett spektrum av vetenskapsområden en gemensam kunskapsbas i fysik och kemi, skriver Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid institutionen för kemi – Ångström.

Dan Larhammar

Vårt behov av fakta är omätligt

"Samhällsdebatten ger allt oftare anledning att uppmärksamma företeelser som faktaresistens och kunskapsmotstånd. När allt fler debattörer koketterar med okunnighet och ignorerar motsägande fakta blir behovet av sakkunnig expertis ännu större", skriver Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid institutionen för neurovetenskap.

Lena Rydholm

Bilden av Kina bidrog till tryckfrihet i 1700-talets Sverige

"Det är inte många idag som vet att Kina hade betydelse för Sveriges (vid denna tid även innefattande Finland) första tryckfrihetsförordning år 1766. Eller rättare sagt, att den samtida bilden av Kina hade en inverkan på svensk politik vad gäller den för vårt demokratiska system så viktiga lagstiftningen om pressfrihet, yttrandefrihet och offentlighetsprincip", skriver Lena Rydholm, professor i kinesiska.

Annika Waern

Mobilspelet som blev en succé

"Ingen har väl undgått att se dem denna sommar: folk som samlats på olika ställen i Uppsala. Tysta eller småpratande har de koncentrerat tittat på sina telefoner. De har spelat Pokemon Go; ett nytt mobilspel som snabbt blev en enorm succé. Varför är det så?", skriver Annika Waern, professor vid institutionen för informatik och media.

Bengt Gerdin

Oaktsamhetens många ansikten

"Till Macchiariniskandalens goda effekter hör den livaktiga diskussionen kring frågor av stor vikt för universitetens verksamhet. Själv vill jag fokusera på oaktsamhetens många ansikten och vår egen ärlighet som forskare", skriver Bengt Gerdin, professor emeritus i intensiv- och brännskadevård vid institutionen för kirurgiska vetenskaper.

David Black Schaffer

Högre effektivitet med heterogena datorsystem

"Vår förmåga att öka datorns prestanda med mindre transistorer har nått ett slut. För att förbättra prestandan måste vi förbättra den effektivitet med vilken vi gör beräkningar. Ett av de mest lovande tillvägagångssätten för att förbättra effektiviteten är heterogen datoranvändning", skriver David Black-Schaffer, universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi.