Regler för fotografering vid Uppasla universitet

Fotografering vid universitetet är tillåten utomhus utan särskilt medgivande. För fotografering inomhus, till exempel i laboratorier och lektionssalar, krävs först medgivande av ansvarig forskare/lärare och pressansvarig (presskontakt@uadm.uu.se). Särskilt tillstånd krävs för fotografering i universitetsbiblioteket eller universitetets museer.

Bilder av personer och byggnader vid Uppsala universitet finns för nedladdning. Bilderna får användas fritt i journalistiskt syfte i artiklar som rör Uppsala universitet. All form av bildmanipulering som förändrar bildens innehåll eller uttryck är förbjuden. Bilder som tillhandahålls med ett specifikt pressmeddelande får endast publiceras en gång. För användning i alla andra sammanhang, vänligen kontakta presskontakt@uadm.uu.se.