Veritas strålröret vid Max IV

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Marcus Agåker, Marcus Agåker Agåker

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 15 000 000 SEK

Den sökande är ansvarig för uppbyggnaden av VERITAS-strålröret vid MAX IV-laboratoriet. Detta strålrör är en infrastruktur för vetenskap som kräver avancerad teknik och teknikutveckling. Det kommer att producera vetenskapliga resultat inom en rad olika fält, och det finns mängder av potentiella industrirelevanta tillämpningar. Ett bidrag från SSF kommer att göra det möjligt för den sökande att fortsätta att spela en central roll i utvecklingen även efter uppbyggnadsfasen. Den sökande har ett idealt utgångsläge för koordination av det fortsatta samarbetet mellan Uppsala Universitet och MAX IV-laboratoriet. Framför allt gäller detta i samband med VERITAS-strålröret, men också när det gäller synkrotronljusinstrumentering i allmänhet. En viktig uppgift är att introducera nya användare och att öka medvetenheten inom vetenskapsområden där man inte har tillräcklig kunskap om de nya vetenskapliga möjligheterna. Att utveckla och initiera industriella samarbetsprojekt blir också en viktig del av aktiviteterna. Sådana projekt avser såväl teknisk utveckling i samband med uppbyggnad, som kommersialisering av vetenskapliga resultat. Fortsatt teknisk utveckling, utöver den basutrustning som redan är finansierad, är nödvändig för att strålrörets kapacitet effektivt ska kunna utnyttjas. I nuläget finns behov av: ett polarisationskänsligt detektorsystem, teknik för att möjliggöra studier av vätskor, en databas för molekylspektroskopi, och analysmetoder för förbättrad provframställning.