Kvantumpunktsändring för fotokatalytisk H2-produktion genom solljus

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2023-12-31

Projektledare: Jiefang Zhu

Finansiär: Statens energimyndighet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 5 000 000 SEK

Projektet avser att studera hur modifieringar av ett zinkoxid-baserat fotokatalytiskt material kan öka sin effektivitet att omvandla solljus till nyttig energi genom att tillsätta kvantumpunkter av t. ex. blysulfid. Materialet kan användas till att producera vätgas ut vatten och därmed möjliggöra en kemisk energilagring i form av vätgas. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att öka kunskapsläget om fotokatalytiska material.