Utveckling av nanokompositer som energieffektiva permanenta magneter

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2023-12-31

Projektledare: Roland Mathieu

Finansiär: Statens energimyndighet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 4 906 064 SEK

Projektet syftar till att utveckla en ny generation av energieffektiva permanentmagneter. Projektets strategi går ut på att på nanonivå kombinera två material med olika magnetiska egenskaper och på så vis få fram grundläggande kunskap om mekanismerna bakom den magnetiska växelverkan i dessa nanokompositer. Syftet är att skapa en stark växelverkan mellan de två faserna, så att nanokompositen erhåller goda egenskaper som permanentmagnet. Den nya magnetisk kompositen ska baseras på vanligt förekommande och icke toxiska material.