Ammoniak skapat från Luft, Vatten och Solljus - det ideala förnyelsebara bränslet

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2023-12-31

Projektledare: Johannes Messinger

Finansiär: Statens energimyndighet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 4 992 856 SEK

Projektet syftar till att utveckla en naturinspirerad och ädelmetallfri elektrokemisk katalysator där ammoniak (NH3) kan produceras från luft (N2), vatten (H2O) och solenergi. Ammoniak har hög energidensitet och kan överföras till vätskeform och har därför potential att bli ett klimatneutralt alternativ till fossila bränslen. Energimyndigheten bedömer att de nya metoder för syntetisering av ammoniak som utvecklas i projektet på sikt kan leda till ett förnybart och flexibelt energisystem.