Ljud från vindkraftverk, modell-validering-mätning

Tidsperiod: 2009-12-01 till 2014-12-31

Finansiär: Statens energimyndighet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 8 541 000 SEK

Projektet skall ge en samlad kunskap om ljudutbredning från vindkraftverk och då speciellt över varierande terräng och olika väderförhållande. Resultatet skall bli förbättrade ljudutbredningsmodeller, tydligare mätnormer, validering av beräknad ljudnivå och meteorologiska ingångsdata. Detta sammantaget skall ge bättre lokaliseringsbeslut.