Diamanthalvledare för förnybar elektrisk havsbaserad energiomvandling

Tidsperiod: 2009-01-01 till 2012-07-31

Finansiär: Statens energimyndighet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 400 000 SEK

Projektet avser att genom jämförelse av ab initio simuleringar och laddningstransportsmätningar på diamant öka förståelsen av laddningstransport, dopning och fällor i diamant. De erhållna resultaten ska användas för att utveckla kraftelektronik av diamant. Visionen är dioder och fälteffekttransistorer som används i omvandlare vid anslutning av distribuerade anläggningar för elproduktion, ex. vågkraftaggregat och -parker.